Úvodní stránka


O nás
Jak nás najdete

Spočítejte si orientačně Vaše BMI

Napište nám!

 

 

 

Na kolik vidíte lékovou terapii jako součást strategií pro úpravu váhy?

Myslím, že stále přetrvávají některé problémy s přijímáním lékové terapie z důvodu předsudků proti lékům na základě negativní zkušenosti s dřívější léčbou, především amfetaminy. Nemusí to znamenat kategorizaci pacientů na základě zdravotního rizika, ale je-li indikováno, mohou být použity nové, dobře testované léky s adekvátní účinností a profilem bezpečnosti, a to dlouhodobě s odpovídajícím monitorováním. Tento přístup je stále dosti kontroverzní, ne proto, že by důkazy byly kontroverzní, ale proto, že lidé ještě nepřijali koncept dlouhodobé lékové terapie proto obezitě.

Mohl byste se podrobněji vyjádřit o kategoriích pacientů a zdravotních rizicích ve vztahu s lékovou terapií?

Ať jsou pacienti kategorizováni jakýmkoli způsobem, zcela jasně musíme projít normálním procesem léčby. Není to otázka léků jako alternativy změny stravování, zvýšení tělesné aktivity a změny životního stylu. Myšlenkou není přidat zlepšenou stravu k lékové terapii, ale spíše přidat lékovou terapii k existujícím léčebným strategiím. Víme, že u hodnoty Indexu tělesné hmoty (BMI) nad 30 kg/m2 začne stoupat riziko široké palety nemocí a můžeme identifikovat ty nemoci, u nichž je indikován přídavek léková terapie proti obezitě, patří sem hypertenze, hyperlipidemie atd., a tím optimalizovat množství váhového úbytku a úpravu váhy. Na základě účinnosti, současné důkazy nasvědčují tomu, že u vhodných léků lze očekávat dosažení značných výhod. U hodnoty BMI mezi 25 až 30 kg/m2 mohou existovat další zdravotní rizika související s přírůstkem váhy, a rozumné zhodnocení individuálních okolností a současné léčby oprávnit pokus s lékovou terapií cílenou na snížení dalších rizik.

Existuje nějaký konečný cíl, ke kterému by měli lékaři léčící nadváhu a obezitu směřovat?

Na toto je několik pohledů.
1.cílem musí být účinná úprava váhy, nejen pouhý váhový úbytek.
2.zabýváme se konceptem souvisejících rizik, nikoli cílové váhy.
3. poznání, že pokus o jednání s pacientem na individuální bázi by měl
spustit rodinný příslušník vůči problému pacienta s obezitou.

Bereme-li v úvahu důsledky obezity na zdraví, cíl lékařského dohledu by měl být trojí:
1.) kontrola rizika
2.) zajištění dlouhodobého udržení váhy po vhodném redukčním programu
3.) podpora rodinného přístupu k problému obezity.

Co způsobuje přibírání ve středním věku?

Váha se snadněji přibírá v pozdějších letech a to z důvodu změn jak v metabolizmu , tak v životním stylu. Nejvýraznější změnou je úbytek svalové tkáně, která je nejčastěji nahrazena tukem. Mezi 25. a 70. rokem věku průměrná žena ztrácí 5kg svalové hmoty a průměrný muž ztrácí 10 kg. Jelikož svalové buňky spalují více energie než tuk, Váš klidový metabolizmus se snižuje úměrně množství ztracené svalové hmoty. Průměrně se Váš metabolizmus zpomaluje o 5% každých deset let od 25 roku věku. A také starší lidé méně cvičí.

Jak se měří obezita?

Zásoby tělesného tuku lze odhadnout pomocí Queteletova Indexu tělesné hmoty (BMI), které se počítá jako vaše hmotnost v kg vydělená druhou mocninou Vaší výšky v metrech.
BMI = hmotnost (kg)  výška (m) x výška (m)

Výsledek se hodnotí následovně:
do 20: podváha
20-25: zdravá váha
25-30: nadváha
30-40: obezita
nad 40: chronická obezita

Pokud je vaše BMI vyšší než 30 kg/m2, jste považován za obézního.
Přístroj na měření BMI samozřejmě používáme v naší obezitologické ambulanci.

Co je to obezita?

Obezita je zdravotní stav, při kterém se vyskytuje nadměrný tělesný tuk. Jedná se o poruchu energetické rovnováhy, ke které dochází, pokud je Váš příjem energie (množství kalorií, které jíte) dlouhodobě vyšší než energetický výdej (počet kalorií využitých vaším metabolizmem, během tělesné aktivity a vydaných jako teplo). Člověk, který je obézní, váží nejméně o 20 % více než je ideální váha pro jeho výšku.

Je obezita dědičná?

Obezita je způsobena mnoha zároveň působícími faktory, mezi které patří množství konzumované stravy, množství prováděného cvičení a zděděné geny. Vaše geny pomáhají kontrolovat rychlost Vašeho metabolizmu, hladinu Vašich hormonů a to, nakolik přeměňujete nadměrnou energii na zásoby tělesného tuku. Pokud jsou oba rodiče obézní, máte 70% pravděpodobnost, že budete také obézní, ve srovnání s 20%, pokud jsou oba Vaši rodiče štíhlí. Má to částečnou souvislost s naučenými zvyky ve stravování a cvičení, ačkoli studie adoptovaných dětí ukazují, že i dědičnost hraje významnou roli.

Kdy je obezita nebezpečná pro zdraví?

Obezita souvisí s mnohými zdravotními riziky, jako např. vysoký krevní tlak, nadměrná hladina cholesterolu v krvi a diabetes. Pokud se Váš BMI nachází v rozmezí nadváhy (25 - 30 kg/m2), riziko předčasného úmrtí je u Vás 1,5 x vyšší než u někoho se zdravým váhovým rozmezím vzhledem ke své výšce. Pokud se Váš BMI nachází v rozmezí pro obezitu (30 až 40 kg/m2), riziko předčasného úmrtí je u Vás dvakrát vyšší než u některého se zdravím váhovým režimem vzhledem ke své výšce. Závažná obezita (BMI nad 40 kg/m2) je spojována s 12-násobným zvýšením mortality mezi mladými dospělými ve srovnání s osobami se zdravým váhových rozmezím vzhledem ke své výšce.

Zdravotní problémy spojované s nadváhou a obezitou:
· Vysoký krevní tlak
· Hyperlipidemie (vysoké hladiny cholesterolu / lipidů v krvi)
· Srdeční záchvat
· Mrtvice
· Diabetes
· Dna
· Neplodnost
· Komplikace v těhotenství
· Křečové žíly
· Hemeroidy
· Dušnost
· Spánková apnoe
· Periferní cévní onemocnění
· Žlučové kameny
· Zácpa
· Divertikly
· Zážívací problémy a pálení žáhy
· Snížení imunity
· Bolesti v zádech
· Osteoartritida
· Poruchy příjmu potravy
· Úzkost
· Deprese

Je snížení váhy trvalé?

Skutečné snížení váhy znamená snížení procenta tuku v těle. Sval je metabolicky aktivní tkáň, která spálí více tuků. Čím větší svalovou hmotu člověk má, tím má rychlejší metabolizmus a tím více tuku spálí.

Zvláštním problémem je obezita u žen, neboť tukové buňky žen se fyziologicky liší od tukových buněk mužů. Obsahují více enzymů, které pomáhají tuk ukládat. Mužská tuková buňka obsahuje více enzymů, které pomáhají tuk uvolňovat. Muži dosahují rychleji snížení váhy a lépe si dosaženou váhu udržují. Za tyto odlišnosti mohou ženské pohlavní hormony zvané estrogeny. Ženská tuková buňka musí vytvořit zásobu tukového množství energie, aby zajistila plodnost a těhotenství. Toto se začíná projevovat již v období puberty, kdy první estrogeny vedou k ukládání tuku. Ke zmnožení tuku dochází také při hormonální antikoncepci nebo hormonální léčbě estrogeny.

Tajemství naší učinné metody spočívá v urychlení spalování tukových buněk. Tělo je nuceno čerpat svou potřebu kalorií již z uložených tukových zásob a spotřebovávat tak svůj vlastní tuk. Pomocí nových účinných prostředků lze tohoto docílit velmi pohodlně a snadno.

Obezitologická poradna

Pokud informace, které hledáte, nejsou obsaženy na naší webové stránce, můžete nás kontaktovat na telefonu.


Tato metoda je velice snadná, bez nároků na Váš čas a obzvláště vhodná pro manažery, podnikatele, zpěváky, herce a sportovce. Máme individuální přístup ke každému a léčba je v 98 % úspěšná


| Nahoru |


MUDr. Jiří Polák - Obezitologická ambulance, Kutná Hora, poliklinika 1.patro, Tel: 327 - 503254, 503258